Valikko Sulje

Julkaisut ja uutiset

Artikkeli: Henkilöstöjohtaminen, tuottavuus ja äkillinen muutostilanne

Artikkelissa tarkastellaan äkillisen muutostilanteen aiheuttamia haasteita esimiestyön osaamisvaateisiin ja henkilöstöjohtamisen käytäntöihin.

a-hyvinvointi/yhteistyota-tarvitaan-tuottavuushankkeet-koolla-osa-2/

Artikkeli: Myös hanketyöntekijät tarvitsevat kohtauttamista

Tuottavuushankkeet tapasivat tällä kertaa Mikkelissä. Lue lisää hanketoimijoiden arjesta ja hankkeiden yhteistyöstä Hämeen ELY-keskuksen Tuottava ja tuloksellinen työelämä -blogista.

http://tuottavajatuloksellinentyoelama.blogspot.com/2020/09/myos-hanketyontekijat-tarvitsevat.html

Artikkeli: Yritystyöskentelykysymyksiä ilman vastauksia – kahden lahtelaisen projektirotan tuumailuja

Riittääkö se, mitä yrityksille teemme? HENTUn Soili ja Elina tuumailivat tekemisiään ELYn Tuottava ja tuloksellinen työelämä -sivun blogissa.

Lue koko blogi osoitteessa: http://tuottavajatuloksellinentyoelama.blogspot.com/2020/03/yritystyoskentelykysymyksia-ilman.html

Artikkeli: Tuottavuushankkeet koolla

Xamkin ja LABin työhyvinvoinnin ja tuottavuuden hankkeet kokoontuivat tammikuun alussa jakamaan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja ideoitaan LABin Lahden kampukselle. Mukana olivat LABista HENTU- ja ATK-hankkeet sekä Xamkista TUTU- ja Carve-hankkeet. Vaikka näissä neljässä hankkeessa on hieman erilaiset näkökulmat ja kohderyhmät, on tuottavuus jokaisessa hankkeessa eri tavalla keskiössä.

Lue koko artikkeli osoitteessa: https://blogit.lab.fi/health/2020/03/06/tuottavuushankkeet-koolla/

Artikkeli: Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välinen suhde pähkinänkuoressa

Mikä on ensimmäinen ajatus tai tunne, kun kuulet sanan tuottavuus? Selkänahasta repiminen? Henkilöstösupistukset? Ahdistus? On tarpeen luoda uutta sisältöä käsitteeseen.

Lue koko artikkeli osoitteessa: http://blogit.lamk.fi/lamkbusiness/2019/12/04/tuottavuus-on-muutakin-kuin-juustohoylaa-ja-ruuvinkiristysta/

Tilaisuus: Miten tuottavuuden kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin voi yhdistää?
[2 x 25 min video]

HENTU järjesti joulukuussa 2019 tilaisuuden, jossa esiteltiin henkilöstötuottavuuden laskentafunktio (Marko Kesti) ja ihmisten johtamisen periaatteita (Hanna Vakkala).

Artikkeli: Osallistaminen ja esimiestyö henkilöstön tuottavuuden parantamisessa

Tuottavinta toiminnan ja työyhteisön kehittäminen on silloin, kun uudet kehitetyt toimintatavat kumpuavat työntekijöiden näkemyksistä ja siirtyvät sisälle organisaation toimintaan, sen rakenteisiin ja prosesseihin. Tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisen ei tarvitse merkitä aina lisäkustannuksia vaan se voi tapahtua myös siten, että tehtäessä normaaliin toimintaan liittyviä päätöksiä ja valintoja mietitään, millainen päätöksen tai toiminnan tulisi olla, jotta se lisää tuottavuutta ja henkilöstön, niin esimiesten kuin muunkin henkilökunnan, hyvinvointia. (Manka & Hakala 2011; Kesti & Syväjärvi 2015.)

Lue koko artikkeli osoitteessa: http://blogit.lamk.fi/lamkbusiness/2019/03/04/tyohyvinvoinnin-ja-tuottavuuden-valinen-suhde/

Artikkeli: Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välinen suhde

Työntekijöiden tyytyväisyys korreloi useimmiten organisaation tuottavuuden kanssa (Kesti 2013). Tyytyväinen työntekijä – tuottava työntekijä -mallin (Nielsen ym. 2017) mukaan työntekijät, joiden hyvinvointi työssä on korkealla tasolla suoriutuvat työstään hyvin ja päinvastoin. Inhimillistä tuottavuutta pystytään siis lisäämään henkilöstön työhyvinvointia edistämällä.

Lue koko artikkeli osoitteessa: http://blogit.lamk.fi/lamkbusiness/2019/03/04/tyohyvinvoinnin-ja-tuottavuuden-valinen-suhde/