Valikko Sulje

Julkaisuja

 

Tiedote: Henkilöstötuottavuuden laskennasta apua yrityksen kannattavuuteen | 28.5.2021

Usein yrityksissä tutkitaan ja seurataan työhyvinvointia ja johtamista irrallisina, toisiinsa nivoutumattomina asioina. Nyt valmistuneen oppaan avulla Reijo Kantoluoto (SPK-Huolto Oy) kokee helpoksi nähdä toimien vaikutukset kokonaisuuteen ja sitä kautta kannattavuuteen. 

 

Referenssi: Henkilöstötuottavuus syntyy ihmisten ja tiedon johtamisesta | 26.5.2021

Lue, miten Apila Terveydessä, ARA:ssa ja Anstarilla koettiin henkilöstötuottavuuden kehittämisprojektin anti.

 

Opas: Tutun lempeä tuuppaus. Tukea tuottavuuteen. Sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle | 25.5.2021

HENTU-hanke teki tiivistä yhteistyötä muiden tuottavuushankkeiden kanssa. Oheisesta linkistä pääset tutustumaan sote-alan yrityksille kohdennettua opasta.

 

Blogi: HENTU-yritykset nostivat henkilöstönsä keskiöön | 20.5.2021

Hankkeeseen osallistuneiden yritysten (7 kpl) yhteenlaskettu työelämän laadun indeksi on korona-aikana pysynyt lähes samassa kuin ennen koronaa, eli hyvillä johtamiskäytänteillä ja toimintakulttuurilla on pystytty pitämään yritys toimintakykyisenä haastavassa tilanteessa.

 

Webinaari: Henkilöstötuottavuus – työelämän laatua ja toimeenpanon taitoa | 21.4.2021

Linkissä HENTU-hankkeen järjestämän webinaarin ohjelma.

 

Tiedote: Etätyö toi haasteita yhteisöllisyyden rakentamiseen sekä luontevien vuorovaikutustapojen luomiseen | 20.4.2021

 

Blogi: Yritysten kanssa tehtävän kehittämisyhteistyön mitoitus | 8.4.2021

Osa HENTU-kehittämishankkeessa mukana olleista organisaatioista halusi hankkeen moninaisista toimenpiteistä vain heidän tarpeisiinsa sopivan osan. Yksi näistä yrityksistä oli Lahti Energia.

 

Blogi: Mitä tarkoittaa kognitiivinen ergonomia? | 18.3.2021

Onko uusien käsitteiden tulvasta hyötyä vai haittaa työelämässä? Lue kuulumisia tuottavuushankkeiden järjestämästä Tuottavuuden monet kasvot -webinaarista 10.2.2021.

 

Tallenne: Työelämän laatu ja esimiestyö muutostilanteessa | 10.2.2021

Havaintoja ja alustavia tuloksia asiantuntija- ja esimiestyön arjesta äkillisessä muutostilanteessa ja siitä selviytymisestä keväältä 2020 

 

Artikkeli: Tutkimuksesta konkretiaan – pk-yritykset ja korkeakoulut henkilöstötuottavuutta kehittämässä | 16.3.2021

Tutkimustulosten käytäntöön soveltaminen vaatii yritysten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä. Pohdimme ammattikorkeakoulujen AMK-lehdessä, miten tutkimukseen perustuvat henkilöstötuottavuuden käytännöt soveltuvat pk-yrityksiin HENTU-hankkeessa saatujen kokemusten perusteella.

 

Blogi: Hoiva-alan kasvuyrityksessä työntekijätkin kasvavat | 18.2.2021

Työntekijän urakehitysmahdollisuuksia pk-yrityksissä pidetään usein rajallisina. Lahtelainen yksityinen kotihoito- ja sairaanhoitopalveluja tarjoava Aurio Hoiva on perheyritys, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kasvaa yrityksen mukana.

 

Artikkeli: Henkilöstöjohtaminen, tuottavuus ja äkillinen muutostilanne | 26.11.2020

Artikkelissa tarkastellaan äkillisen muutostilanteen aiheuttamia haasteita esimiestyön osaamisvaateisiin ja henkilöstöjohtamisen käytäntöihin.

 

Blogi: Myös hanketyöntekijät tarvitsevat kohtauttamista | 9.9.2020 

Tuottavuushankkeet tapasivat tällä kertaa Mikkelissä. Lue lisää hanketoimijoiden arjesta ja hankkeiden yhteistyöstä Hämeen ELY-keskuksen Tuottava ja tuloksellinen työelämä -blogista.

 

Artikkeli: Sopeuttaa, siirtää vai perua? Henkilöstötuottavuuden kehittämistä nopeiden käänteiden keskellä. LAB Innovations Annual Review 2020 (Sivut 39-45). 

Virushälytys maaliskuun puolivälissä aiheutti valtavan määrän muutoksia ja vaihtoehtoisten toimintatapojen etsimistä. Artikkelissa arvioidaan radikaalin äkillisen muutostilanteen seurauksia HENTU – Henkilöstötuottavuuden kehittäminen -hankkeen toimiin.

 

Blogi: Yritystyöskentelykysymyksiä ilman vastauksia – kahden lahtelaisen projektirotan tuumailuja | 25.3.2020

Riittääkö se, mitä yrityksille teemme? HENTUn Soili ja Elina tuumailivat tekemisiään ELYn Tuottava ja tuloksellinen työelämä -sivun blogissa.

 

Blogi: Tuottavuushankkeet koolla | 6.3.2020

Xamkin ja LABin työhyvinvoinnin ja tuottavuuden hankkeet kokoontuivat tammikuun alussa jakamaan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja ideoitaan LABin Lahden kampukselle. Mukana olivat LABista HENTU- ja ATK-hankkeet sekä Xamkista TUTU- ja Carve-hankkeet. Vaikka näissä neljässä hankkeessa on hieman erilaiset näkökulmat ja kohderyhmät, on tuottavuus jokaisessa hankkeessa eri tavalla keskiössä.

Blogi: Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välinen suhde pähkinänkuoressa | 4.12.2019

Mikä on ensimmäinen ajatus tai tunne, kun kuulet sanan tuottavuus? Selkänahasta repiminen? Henkilöstösupistukset? Ahdistus? On tarpeen luoda uutta sisältöä käsitteeseen.

 

Tallenne: Miten tuottavuuden kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin voi yhdistää? | 10.12.2019 [2 x 25 min video]

HENTU järjesti joulukuussa 2019 tilaisuuden, jossa esiteltiin henkilöstötuottavuuden laskentafunktio (Marko Kesti) ja ihmisten johtamisen periaatteita (Hanna Vakkala).

 

LinkedIn: Aurio Hoiva Oy huolehtii työntekijöistään

 

Artikkeli: Osallistaminen ja esimiestyö henkilöstön tuottavuuden parantamisessa | 4.3.2019

Tuottavinta toiminnan ja työyhteisön kehittäminen on silloin, kun uudet kehitetyt toimintatavat kumpuavat työntekijöiden näkemyksistä ja siirtyvät sisälle organisaation toimintaan, sen rakenteisiin ja prosesseihin. Tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisen ei tarvitse merkitä aina lisäkustannuksia vaan se voi tapahtua myös siten, että tehtäessä normaaliin toimintaan liittyviä päätöksiä ja valintoja mietitään, millainen päätöksen tai toiminnan tulisi olla, jotta se lisää tuottavuutta ja henkilöstön, niin esimiesten kuin muunkin henkilökunnan, hyvinvointia. (Manka & Hakala 2011; Kesti & Syväjärvi 2015.)

 

Artikkeli: Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välinen suhde | 4.3.2019

Työntekijöiden tyytyväisyys korreloi useimmiten organisaation tuottavuuden kanssa (Kesti 2013). Tyytyväinen työntekijä – tuottava työntekijä -mallin (Nielsen ym. 2017) mukaan työntekijät, joiden hyvinvointi työssä on korkealla tasolla suoriutuvat työstään hyvin ja päinvastoin. Inhimillistä tuottavuutta pystytään siis lisäämään henkilöstön työhyvinvointia edistämällä.