Valikko Sulje

HENTU-info

HENTU – Henkilöstötuottavuuden kehittäminen -hanke (1.3.2019-28.2.2021). Kutsutaan tuttavallisesti HENTUksi.

Tavoitteemme on

 • kehittää päijäthämäläisten pk-yritysten henkilöstötuottavuutta ja tiedolla johtamisen tasoa
 • panostaa tutkituilla menetelmillä henkilöstön työhyvinvointiin
 • kehittää esimiesten vuorovaikutustaitoja
 • osallistaa työntekijöitä oman työnsä ja työelämänsä laadun kehittämiseen
 • tuottaa mitattua tietoa kehittämisen vaikuttavuudesta.

HENTU sisältää seuraavat yrityskohtaisesti toteutettavat toimet

 • taloudelliset laskelmat henkilöstötuottavuuteen liittyvistä mittareista
 • henkilöstöjohtamisen kypsyysarviointi, kysely johdolle
 • työhyvinvoinnin laadun mittaukset (QWL), kysely työntekijöille
 • esimiesten johtamiskäytäntöjen itsearviointi, kysely esimiehille
 • valmennukset, työpajat, simulaatiot
 • pulssi- ja vaikuttavuusmittaukset.

HENTUa hallinnoi ja koordinoi Lab ammattikorkeakoulu ja siellä Soili Saikkonen ja Elina Ruokoski. Yhteistyökumppanina toimii Lapin yliopiston Marko Kestin tutkimusryhmä.


Projektia rahoittaa ESR. Yrityksille osallistuminen on ilmaista (tietyin de minimis -ehdoin).